Новини и събития

Новини и събития

Институт по овощарство – Пловдив обявява процедура за подбор на кандидати за участие в Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“.
КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР
25.4.2018 г. 09:16:11 ч.
ІІІ Международен симпозиум на дивите родственици при градинските култури
ОБЯВА ТЪРГ
16.1.2018 г. 13:31:27 ч.
търг с тайно наддаване
Класация на МОН за научната дейност за 2016 година
публична защита на дисертационен труд
Семинар Кайсия
18.6.2015 г. 15:01:58 ч.
Семинар на тема: КАЙСИЯ Селекция за устойчивост към вируса на шарката
Открит ден на черешата
8.6.2015 г. 08:38:18 ч.