Изследователи - Секция Агротехника и растителна защита

Христина Якова Кутинкова

  професор, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Феромонна комуникация, биологичен контрол, ябълков плодов червей, листоминиращи молци, интегрирана растителна защита