Персонал - Секция Воден режим и минерално хранене

Научно-технически помощници: 

Даниела Рангелова Германова
Мариана Иванова Иванова