Scientific Council

НАУЧЕН СЪВЕТ
НА ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО - ПЛОВДИВ

Име, презиме, фамилия Научна степен Научно звание Научна компетентност Месторабота
 1 Куман Смилков Куманов
Председател 
д-р  04.01.13 Мелиорации доцент 04.01.13 Мелиорации 04.01.15 Овощарство  ИО-Пловдив
 2 Аргир Тодоров Живондов  д-р  04.01.15 Овощарство доцент 04.01.05 Селекция 04.01.15 Овощарство ИО-Пловдив
 3 Валентина Бончева Божкова  д-р  04.01.15 Овощарство доцент  04.01.15 Овощарство 04.01.05 Селекция ИО-Пловдив
 4 Ваня Стоянова Манолова  д-р  05.02.18 Икономика доцент  05.02.18 Икономика 04.01.15 Овощарство ИО-Пловдив
 5 Веселин Александров Арнаудов  д-р  04.01.10 Раст. защита доцент  04.01.10 Раст. защита 04.01.15 Овощарство ИО-Пловдив
 6 Заря Василева Ранкова  д-р  04.01.15 Овощарство доцент  04.01.10 Раст. защита 04.01.15 Овощарство ИО-Пловдив
 7 Кольо Кънчев Колев  д-р  04.01.15 Овощарство доцент  04.01.15 Овощарство 04.01.15 Овощарство ИО-Пловдив
 8 Кръстина Мирчева Корнова  д-р  04.01.15 Овощарство доцент  04.01.15 Овощарство 04.01.15 Овощарство ИО-Пловдив
 9 Мария Господинова Илиева  д-р  04.01.15 Овощарство доцент  04.01.15 Овощарство 04.01.13 Мелиорации ИО-Пловдив
 10 Христина Якова Кутинкова  д-р  04.01.10  Раст. защита доцент 04.01.10 Раст. защита 04.01.15 Овощарство ИО-Пловдив

Използвани съкращения: ИО – Институт по овощарство,