Изследователи - Секция Селекция и генетични ресурси

Аргир Тодоров Живондов
професор, доктор
Ръководител

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Събиране, съхраняване, изучаване и управление на овощни генетични ресурси; Селекция и помологични изследвания на нови овощни сортове; Сензорен анализ на плодове.

Валентина Бончева Божкова
професор, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Проучване на овощни сортове и селекция; Производство на сертифициран посадъчен материал; Интегрирано плодово производство; Качество на пресните плодове

Светослав Малчев
гл. асистент, доктор
  • e-mail:
  • автобиография
  • научноизследователски проекти
  • публикации

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС:

Мариета Костадинова Нешева
асистент

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: