Изследователи - Секция Селекция и генетични ресурси

Валентина Бончева Божкова

професор, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Проучване на овощни сортове и селекция; Производство на сертифициран посадъчен материал; Интегрирано плодово производство; Качество на пресните плодове