Персонал Секция Растителна защита

Научно-технически помощници: 

Даниела  Арнаудова  
Иванка Колевичина
Мария Проданова
Юлиана  Сотирова