Изследователи Секция Размножаване отглеждане и биотехнологии

Стефан Иванов Гандев
професор, доктор на науките
Ръководител секция

e-mail: s.gandev@abv.bg
          автобиография
  научноизследователски проекти
  публикации
  списък цитирания

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Орех, ябълка, круша, системи за формиране и резитба, растеж и плододаване, размножаване и селекция на ореха.


Лиляна Руменова Начева
   доцент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Растителни биотехнологии (микроразмножаване, ембриокултури, соматична регенерация, генетична трансформация), физиология на овощните растения ин витро


 
Наталия Георгиева Димитрова
     асистент

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: 

Тъканни култури, ин витро размножаване, физиология на ин витро култивирани растения, растежни регулатори и физиология на овощни и дървесни видове

   асистент
  • e-mail: 

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: