Изследователи Секция Размножаване отглеждане и биотехнологии

Стефан Иванов Гандев

професор, доктор на науките
Ръководител секция

e-mail: s.gandev@abv.bg
          автобиография
  научноизследователски проекти
  публикации
  списък цитирания

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Орех, ябълка, круша, системи за формиране и резитба, растеж и плододаване, размножаване и селекция на ореха.