Researchers

Лиляна Руменова Начева
   главен асистент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Растителни биотехнологии (микроразмножаване, ембриокултури, соматична регенерация, генетична трансформация), физиология на овощните растения ин витро


 
Nataliya Georgieva Dimitrova
     

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС:  

Тъканни култури, ин витро размножаване, физиология на ин витро култивирани растения, растежни регулатори и физиология на овощни и дървесни видове

 
  • e-mail: