Персонал Секция Размножаване, отглеждане и биотехнологии

Научно-технически помощници: 
 
Даниела Евгениева Енева 
Райна Иванова Добревска  
Янка Цонова Колева