Изследователи Секция Растителна Защита

Ваня Илиева Акова

гл.асистент, доктор

   
ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС -  Eкология и опазване на екосистемите - химия на пестициди, контейнерно отглеждане на овощни видове.