Изследователи Секция Растителна Защита

Христина Якова Кутинкова


      професор, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Феромонна комуникация, биологичен контрол, ябълков плодов червей, листоминиращи молци, интегрирана растителна защита