Автобиография Ангел Димитров


Име:

Димитров, Ангел, Величков

Година на раждане

1989

Място на раждане:

Пловдив, България

Служебен адрес:

Домашен адрес:

4004, Пловдив, ул. „Остромила” № 12

4004, Пловдив

тел:

+359 32 69 23 49

тел:

+ 359 885 094 782

E-mail:

E-mail:

angel_dimitrov89@abv.bg

Образование:

Аграрен университет - Пловдив;
ОКС Бакалавър Специалност: Растителна защита , 2012 г.

ОКС Магистър Специалност: Агробизнес, 2014г.

Чужди езици:
Английски

Научни степени:

Области на професионален интерес (ключови думи):
Размножаване по време на зимния покой и контейнерно отглеждане на орех, ябълка, круша, слива, кайсия, череша, праскова. Изучаване на генетични ресурси при орех.

Научни проекти:
Общо - 3
Национални - 3
Международни -

Публикации

Общ брой – 14
12  по Web of Science и Scopus

 Цитирания:

Общо – 1

       1 в списания по Web of Science и Scopus

Участие в международни симпозиуми и научни конференции:

III International Symposium on horticultural crop wild relatives 2018, Plovdiv, Bulgaria