Автобиография Ваня АковаИме:

Ваня Илиева Акова

Служебен адрес:

Домашен адрес:

4004, Пловдив, ул. „Остромила” № 12

4023, Пловдив, ул. Г.Цамблак № 3

тел:

+359 32 69 23 49

тел: 

0898695162

E-mail:

instov@abv.bg

E-mail:

vannnia85@abv.bg

Образование:

2011- 2014 г.
Доктор
Специалност: Екология и опазване на екосистемите (Екохимия на тежките метали)
Аграрен Университет- Пловдив

2008- 2009 г.       
Магистър
Специалност: Екология на селищни системи
Аграрен Университет- Пловдив

2007- 2009 г.
Допълнителна професионална квалификация- Външно и вътрешно озеленяване и дизайн
Аграрен Университет- Пловдив, Център за продължаващо обучение

2004- 2008 г.
Бакалавър
Специалност: Екология и опазване на околната среда
Аграрен Университет- Пловдив

2003- 2004 г.
Допълнителна професионална квалификация-
Специалност: Компютърни технологии
Технически Университет- София

2000- 2004 г.
СОУ с природоматематическа насоченост „Отец Паисий”- гр. Кърджали


Чужди езици:

Английски език

Научни степени:

2015 г. – доктор, Аграрен Университет- Пловдив

Заемани административни и научни длъжности:

от 20.06.2016г. до 30.06.2017г. - асистент - Институт по овощарство

от 01.07.2017г. до 15.02.2023 – главен асистент - Институт по овощарство

от 16.02.2023 до сега – доцент - Институт по овощарство

Член на Международни комисии и Научни и Консултативни съвети

Области на професионален интерес (ключови думи):

Минерално хранене и торене на овощните растения, производство на овощен посадъчен материал в контейнери, екология и опазване на екосистемите.

Специализации (от дата до дата, институция, страна):

Членство в научни и професионални организации:

член на Сдружение ”НТС-Пловдив“

Участие в редакционни колегии на научни списания

Рецензии на статии в наши и международни научни списания:

Рецензии на дисертации, хабилитации и технологии:

Научни проекти:

Общо - 14

Национални - 13

Международни - 1

Публикации

Общ брой - 41

26 по Web of Science и Scopus

Цитирания:

Общо – 236

-          88 в списания по Web of Science и Scopus

Член на научни и организационни комитети на международни форуми

Организатор на международни форуми:

Създадени сортове и технологии

Получени научни награди

Почетна грамота за успешно представяне в ННП „Млади учени и постдокторанти“