Автобиография Даниела Германова

АВТОБИОГРАФИЯ

Име:

Германова, Даниела, РангеловаМясто на раждане:

 гр. Пловдив

Служебен адрес:

Домашен адрес:

Институт по овощарство, кв. „Остромила”, № 12, 4004 Пловдив

тел:

 (032)692 349

 

факс:

(032) 670 808

 

 

E-mail:

instov@abv.bg

E-mail:

dporqzova@yahoo.com

Образование (учебно заведение, специалност, година на завършване):

Аграрен Университет гр. Пловдив, Агрономство-Хидромелиорации(бакалавър)-2008г, Счетоводство и контрол(магистър)-2009

Заемани длъжности през последните години (организация, длъжност, година на заемане-година на напускане):

Институт по овощарство, Агроном, 2008-2021 г.

Институт по овощарство, Асистент. - 2021 г. – до сега

 

Области на професионален интерес (ключови думи):

Напояване, овощни култури, фертигация

 

Участие в проекти: 3 броя

Общ брой публикации: 7броя

Общ брой цитирания: 22 броя

Езици: английски II ниво

Компютърна грамотност: много добра