Автобиография Десислава Стефанова

Творческа автобиография

 

Име, презиме, фамилия:

Десислава Росенова Стефанова

Служебен адрес:

гр. Пловдив, ул. Остромила 12

Образование и специалност:

висше, Агроном (Растителна защита)

Научни степени и академични длъжности:

Асистент

Научна специалност и научно направление:

Ентомология (Растителна защита)

Владеене на чужди езици

(в шестобална система):

Английски (четири)

Възможности за работа със съвременни информационни технологии:

Да

Брой ръководства и участия в научни проекти

1

Общ трудов и общ научен стаж (Институция, позиция, срок – от месец. година. до месец. година.):

от март 2017 до момента Асистент в Институт по Овощарство – гр. Пловдив

август 2016 до ноември 2016 – Продавач консултант в търговски отдел на фирма Флора 62 ЕООД

февруари 2014 до август 2016 – Агроном в Божидара–Биофрукт ЕООД

август 2013 до февруари 2014 – Агроном във Витрема ООД

ноември 2010 до май  2013 – Агроном при ЗП Асен Стефанов Багашев.