Автобиография Дияна Василева Александрова

АВТОБИОГРАФИЯ

Име:   Дияна Василева Александрова

Място на раждане : гр.Пловдив , България

Образование:

  • Бакалавър – Агрономство и растителни биотехнологии 2012г.
  • Магистър – Растителна защита 2014г

Работна характеристика: Институт по овощарство, н.с. - 2014

Научна област : интегрирана растителна защита при овощните, контрол на болести при овощни, сортова чувствителност към огнен пригор

Езици:  Английски