Автобиография Надя Христова


Име:

Христова, Надя Стоянова

Служебен адрес:

Домашен адрес:

4004, Пловдив, ул. „Остромила” № 12

гр. Пловдив

тел:

+359 32 69 23 49

тел:

0888/47 13 59

E-mail:

instov@abv.bg

Е-mail:

nadka_9x@abv.bg

Образование: Аграрен университет – Пловдив;

ОКС Бакалавър, специалност: Агрономство-хидромелиорации, 2007г.;

ОКС Магистър, специалност: Лозарство и винарство, 2008г.

 


Чужди езици:

Английски език

Научни степени:

Заемани административни и научни длъжности:

Институт по овощарство – асистент от 2023г.

Институт по зеленчукови култури „Марица“ – старши експерт-агроном 2014-2023г.

Член на Международни комисии и Научни и Консултативни съвети

Области на професионален интерес (ключови думи): Микронапояване, технологии за отглеждане и напояване на овощни и зеленчукови култури, планиране и управление на поливния процес

Специализации (от дата до дата, институция, страна):

Членство в научни и професионални организации:

Участие в редакционни колегии на научни списания

-         

Рецензии на статии в наши и международни научни списания:

Рецензии на дисертации, хабилитации и технологии:

Научни проекти:

Общо -

Национални -

Международни -

Публикации

Общ брой - 6

6 - по Web of Science и 0 - Scopus

Цитирания:

Общо –

-                 в списания по Web of Science и Scopus

Член на научни и организационни комитети на международни форуми

Организатор на международни форуми:

Създадени сортове и технологии

Получени научни награди