Автобиография Пенка Фильова


 Име:

Фильова, Пенка Методиева

Дата на раждане

Място на раждане:

Пловдив, България

Служебен адрес:

Домашен адрес:

4004, Пловдив, ул. „Остромила” № 12

4023, Пловдив, ж.к. Тракия

тел:

+359 32 69 23 49

тел:

+359 893 770 797

E-mail:

instov@abv.bg

E-mail:

pepi0606@abv.bg

LinkedIn account:

Образование:

Аграрен Университет;

Специалност: Биология, магистър – 2016г. Дипломен проект Проучване на биологичните и фармакологичните свойства на Aloe vera (L.) и тяхното въздействие върху човешкото здраве”.

                           Лозарство и винарство, магистър - 2006г. Дипломен проект „Агробиологично и технологично проучване на сорт Сензо-103, отглеждан в района на с.Брестник”.

                           Pастителна защита, бакалавър - 2003г. Дипломен проект „Проучване върху селективността на биологичната ефективност на нови хербициди при пшеница”.

Общ трудов и общ научен стаж (Институция, позиция, срок – от месец. година. до месец. година.):

Институт по овощарство
гр. Пловдив
асистент
2023 - ----------

Изследовател към катедра – Селекция, генетични ресурси и биотехнологии

Институт по овощарство
гр. Пловдив
гл.експерт
2022-2023

ПЕБ / Производствено-експериментална база

‘Институт по зеленчукови култури „Марица”
 гр. Пловдив
асистент
2021 - 2022

Секция „селекция – пипер“
Събиране, проучване, оценка и съхранение на генетични ресурси пипер. Селекция на линии и сортове пипер с подобрени признаци в конвенционално и биологично производство.
Техническо обслужване към експериментални проекти при култура пипер

Институт по зеленчукови култури „Марица”
 гр. Пловдив
ст.експерт
2011 - 2021

Извършване на производствени и експериментални практики при култура пипер (обработка на семенният материал, разсадопроизводство, подготовка на площите, грижи и отглеждане на растенията, хибридизация, икономически и биометрични показатели на растения и плодове, поддържане на регистър)

Стажове и програми (Институция, позиция, срок – от месец. година. до месец. година.):

“Kurt Weiss Greenhouses”
NY, USA
2002-2003

Работник – технолог

Изучаване на технологиите на отглеждане и запознаване с неприятели и болести

Seasonal Agricultural Workers Scheme
England
2000-2001

Растениевъдство

контрол по качеството

Участия в образователни и производствени проекти

Чужди езици:
Английски език

Научни степени:
-

Области на професионален интерес (ключови думи):
Проучване, оценка и селекция на семкови овощни култури (ябълка, круша, дюля). Поддържане и съхранение на генетичните ресурси.

Специализации (от дата до дата, институция, страна):
-

Членство в научни и професионални организации:
-

Научни проекти:
Общо - 2
Национални - 2

Публикации:
Общ брой - 5

Цитирания: 4