Автобиография Пламен Иванов Иванов


Име:

Иванов, Пламен Иванов

Дата на раждане

28 септември 1976

Място на раждане:

Казанлък, България

Служебен адрес:

Домашен адрес:

4004, Пловдив, ул. „Остромила” № 12

4023, Пловдив, ж.к. Тракия

тел:

+359 32 69 23 49

тел:

+ 359 893 777 250

E-mail:

instov@abv.bg

E-mail:

plamen280976@yahoo.cpm

LinkedIn account:

linkedin.com/in/plamen-ivanov-437368127

Образование:

Аграрен Университет;
Специалност:
Pастителна защита, магистър - 2007 г. Изготвяне на самостоятелен проект за придобиване на магистърска степен “ Съставяне на определителни таблици на неприятели при лоза“ – електронен носител

                          Pастителна защита,бакалавър - 2005г. Дипломен проект “ Проучване на ефективността на хербициди и хербицидни смеси в борбата срещу Аmaranths при слънчоглед“

Общ трудов и общ научен стаж (Институция, позиция, срок – от месец. година. до месец. година.):

Институт по овощарство

гр. Пловдив

Асистент

2019 - ----------

Изследовател към катедра  - Селекция Агротехника и Растителна защита

Институт по овощарство

гр. Пловдив

Аргоном

2017 - 2019

Техническо обслужване - размножаване на овощен посадъчен материал

‘’Оранжерии Гимел”’ АД

гр. София ,

локация с.Звъничево

2007-2016

Растениевъдство – Биологично земеделие

Агроном Растителна защита (специалист биологична борба)

Мониторинг и провеждане на биологична борба на 10 зеленчукови култури

Технологично отглеждане на културите съобразно биологичното земеделие

Изготвяне на одити и подготовка на документи за биологични сертификати

Помощник-ръководител в производствена база за Aphidius colemani – от 2008 год.

Ръководител на лаборатория по производство на Trichoderma sp. – от 2010 год.

Провеждане на експериментални опити за устойчивост на сортове към болести и неприятели

“ Дони МП“

гр. Пловдив

Търговия с препарати и торове

Продавач - консултант

Изготвяне на схеми за приложение на препарати и торове

Консултант

Стажове и програми (Институция, позиция, срок – от месец. година. до месец. година.):

“Kurt Weiss Greenhouses”

NY, USA

2001-2003

Работник – технолог

Изучаване на технологиите на отглеждане и запознаване с неприятели и болести

Seasonal Agricultural Workers Scheme

England

1998-2001

Растениевъдство

контрол по качеството

Участия в образователни и производствени проекти

             “Проучване на биологичната ефективност на нови хербициди при пшеница” –Аграрен институт,2004

             “Проуване на ефективността на хербициди и хербицидни смеси в борбата срещу Аmaranths при слънчоглед “,2005

             ‘Проучвания на карантината болест при картоф "Potato Wart" устойчиви сортове” –Атрарен институт,2006

             “Съставяне на определителни таблици на неприятели при лоза“ – електронен носител, 2007

             “Проучвания върху шест сортове краставица  - прояви, оптимизиране на технологията на отглеждане и наблюдения върху болести и неприятели” – проект възложен от работодателя, 2007

             “Проучвания на сортове крастовица при различни торфени смески при разсадопроизводството” – проект възложен от работодателя, 2007

             “Study on development, resistance to diseases and pests of a variety Fado on „Maxifort” pad for summer production”- project assigned by the employer, 2008

             Development of production department of Lumbricompost, 2008

             Perform detailed observations on the development of beneficial insects and drafting a plan program to effectively combat pests of cucumber crop - project assigned by the employer and seed producers, 2009

             “Research into four new varieties of organic tomato at the complex of Gimel greenhouses for winter and summer production - development, production and resistance to disease and pests” - project assigned by the employer and seed producers, 2009

             “Research into nine new varieties of organic salad at the complex of Gimel greenhouses for winter and summer production - development, production and resistance to disease and pests” - project assigned by the employer and seed producers, 2009

             „Develop a program plan against phytopathogens by Trichoderma - terms and methods“ - project assigned by the employer, 2010

             „Attempt to develop against botrytis using „Flying Doctors“ and Trichoderma sp“, 2013

Чужди езици:
Английски език -
TOELF, Руски език

Научни степени:
-

Области на професионален интерес (ключови думи):
Ентомология, Неприятели по овощни култури, Прогноза, Сигнализация, Размножаване, производство на стандартен и  сертифицират овощен посадъчен материал отглеждан в контейнери,

Специализации (от дата до дата, институция, страна):
-

Членство в научни и професионални организации:
-

Научни проекти:
Общо - 1
Национални - 1

Публикации:
Общ брой - 2

Цитирания:

-