Автобиография Пламен Иванов Иванов


Име:

Иванов, Пламен Иванов

Служебен адрес:

Домашен адрес:

4004, Пловдив, ул. „Остромила” № 12

тел:

+359 32 69 23 49

Тел: ++359

+359 893 777 250

E-mail:

instov@abv.bg

E-mail:

plamen280976@yahoo.com

Образование:

Аграрен Университет;

Специалност: Pастителна защита, магистър - 2007 г. Изготвяне на самостоятелен проект за придобиване на магистърска степен “Съставяне на определителни таблици на неприятели при лоза“ – електронен носител

Pастителна защита, бакалавър - 2005г. Дипломен проект “Проучване на ефективността на хербициди и хербицидни смеси в борбата срещу Аmaranths при слънчоглед “


Чужди езици: Английски език

Научни степени: -

Заемани административни и научни длъжности:-

Член на Международни комисии и Научни и Консултативни съвети : -

Области на професионален интерес (ключови думи):

Ентомология, Неприятели по овощни култури, Прогноза, Сигнализация, Размножаване, производство на стандартен и сертифицират овощен посадъчен материал отглеждан в контейнери

Специализации (от дата до дата, институция, страна): -

Членство в научни и професионални организации: -

Участие в редакционни колегии на научни списания: -

Рецензии на статии в наши и международни научни списания: -

Рецензии на дисертации, хабилитации и технологии: -

Научни проекти:

Общо - 6

Национални - 6

Международни - 0

Публикации

Общ брой - 14

5 по Web of Science и Scopus

Цитирания:

Общо – 1

-          1       в списания по Web of Science и Scopus

Член на научни и организационни комитети на международни форуми: -

Организатор на международни форуми: -

Създадени сортове и технологии: -

Получени научни награди: -