Автобиография Сашка Савчовска


Име:

Сашка Кирилова Савчовска

Служебен адрес:

Домашен адрес:

4004, Пловдив, ул. „Остромила” № 12

тел:

+359 32 69 23 49

E-mail:

instov@abv.bg

Образование:

Аграрен университет Пловдив – Бакалавър - Растителна защита(2012г – 2017г)

Аграрен университет Пловдив – Магистър - Растителна защита(2017г – 2018г.)


Чужди езици:

Английски език

Научни проекти:

Общо – 4

1. Р – 183 Селекция, генетични ресурси и биотехнологии при череша, праскова и нектарина. Ръководител на работния колектив: проф. д-р Аргир Тодоров Живондов

2. ОЛ-18 Създаване, изучаване и съхранение на генетични ресурси от праскови, нектарини и череши. Ръководител на работния колектив: гл.ас. д-р Светослав Малчев

3. No.КП-06-H46/3 Иновации и традиции в съхранението и използването на стари и местни генетични ресурси в овощарството и лозарството. Ръководител на работния колектив: гл.ас. д-р Светослав Малчев

4. № КП-06-H67/2 Мултидисциплинарен подход за характеристика и получаване на нови данни при изследването на фитокомпонентен, нутриентен профил и биологична активност на първият български плъмкотен сорт „Стендесто“ чрез неговите родители кайсия сорт „Модесто“ и синя слива сорт „Стенлей“. Ръководител на работния колектив: доц. д-р Анета Попова

 

Публикации

Общ брой – 7

1. Malchev S. , Savchovska S.,  2020 Vulnerability of sweet cherry cultivars under continuous spring frostsin Plovdiv, Bulgaria  Agricultural Science and Technology, Vol.12 No4 pp348-352.

2. Neli Keranova, Argir Zhivondov, Sashka Savchovska2021Study of blossom freezing in peaches by mathematical and statistical methods Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LXV, No. 1, st.149-155

3. A. Zhivondov1, S. Savchovska1, S. Pandova1, D. Petkova2*, P. Doykina3, I. Manolov4 2021Biometric data of peach and nectarine fruit and stones AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, VOL. 13, No 3, pp 240-244

4. S. Savchovska and M. Nesheva (2021). Fruit quality characteristics of the bulgarian sweet cherry cultivar ‘rozalina, Romanian Journal of Horticulture, Volume II, 2021: 93-98, On line ISSN 2734 – 8083, PRINT ISSN 2734 – 7656, DOI 10.51258/RJH.2021.12

5. Savchovska, S. and  Akova, V. (2022) Chemical Composition and Sensory Profile of Nectarine Fruits Journal: Journal of Mountain Agriculture on the Balkans 25(1) Pages: 296 – 304

6. Savchovska S., Akova V.2022 Results of the chemical analyses and the sensory profile of peach fruits 2022-06-21 Bulgarian Journal of Crop Science, , 59(3) Pages:47-51

7. Malchev, S., Ivanov, P., Savchovska, S. A. V., & AKOVA, V. (2022). Comparative Performance of Local Cherry Cultivars in Plovdiv, Bulgaria. Proceedings of the ONE HEALTH. Horticulture. Vol. LXVI, No. 2, 2022 pp.101-108

Цитирания:

Общо – 4

1. Vulnerability of sweet cherry cultivars to continuous periods of spring frosts in Plovdiv, Bulgaria            Malchev, S., Savchovska, S. (2020). Agricultural Science and Technology, 12(4): 348-352. - Performance of Romanian plum cultivars in the agro-environmental conditions of Plovdiv, Bulgaria     M. Nesheva, V. Bozhkova and M. Butac Romanian Journal of Horticulture, Volume II 2021: 57-62

2. Vulnerability of sweet cherry cultivars to continuous periods of spring frosts in Plovdiv, Bulgaria            Malchev, S., Savchovska, S. (2020). Agricultural Science and Technology, 12(4): 348-352.        - Spring frost damages of plum and apricot cultivars grown in the region of plovdiv, bulgaria        Мarieta Nesheva, Valentina Bozhkova           Horticulture. Vol. LXV, No. 1, 2021

3. Vulnerability of sweet cherry cultivars to continuous periods of spring frosts in Plovdiv, Bulgaria            Malchev, S., Savchovska, S. (2020). Agricultural Science and Technology, 12(4): 348-352. -            Agronomic and fruit quality characteristics of the Bulgarian plum cultivar ‘Pagane’        N. Neshev,a, M. Nesheva2and V. Akova          In XII International Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and Pomology 1322 (pp. 33-40).

4. Spring frost damage to flowers of cherry elites    Savchovska S., Malchev S., Jivondov A.      in 2020 XIII Proceedings of national scientitic conference with international participation Ecology and Health 2020 pp27-31 -        Late Spring frost damage to local and introduces walnut cultivars. Dimitrov., A., Akova, V              In Journal of Mountain Agriculture on Balkans (Vol. 24 pp.209-217)