Автобиография - Ирина Николова Станева

АВТОБИОГРАФИЯ

Име:

Станева, Ирина, Николова
Място на раждане:

 гр. Пловдив

Служебен адрес:

Домашен адрес:

Институт по овощарство, кв. „Остромила”, № 12, 4004 Пловдив

кв. „Остромила“, № 15а

4004 Пловдив

тел:

 (032)692 349

тел:

 (032) 672 240

GSM 0898 410 209

факс:

(032) 670 808

 

 

E-mail:

instov@abv.bg

E-mail:

tsarewa@abv.bg

Образование (учебно заведение, специалност, година на завършване):

Пловдивски Университет  “Паисий Хилендарски“, Химия, Магистър, 1999

Заемани длъжности през последните години (организация, длъжност, година на заемане-година на напускане):

Институт по овощарство, химик, 2002-2003 г.

Институт по овощарство, н.с. III-ст. - 2003-2005 г.

Институт по овощарство, н.с. II-ст. – 2005-2009г.

Институт по овощарство, гл. асистент - 2010г.

Институт по овощарство, Докторант, от 2012 г.

 

Области на професионален интерес (ключови думи):

овощни култури, минерално хранене, листна диагностика, фертигация

 

Специализации в чужбина:

Италия, Изследователския институт по овощарство гр. Рим, 2008, 4 месеца

 

Членство в научни организации:   

ü  Съюз на учените в България - Пловдив

ü  Федерация на научнотехническите съюзи –  Пловдив

 

Участие в проекти: 19 броя

Общ брой публикации: 27

Езици: английски II ниво

Компютърна грамотност: много добра