Научноизследователски проекти Ангел Димитров


Участие в проекти:

1. Нови подходи при производството на стандартен и сертифициран овощен посадъчен материал. Срок 2019-2023 г.