Научно изследователски проекти Даниела Германова

Ръководство и участие в научни и научно-приложни проекти

на Даниела Германова

  1. ПОЗАМ 8 „ Прецизиране на поливния режим при орех, лешник, малина и череша в условията на микронапояване“ ССА 2021-2024
  2. TC project BUL 5018 “ Improving crop water productivity and nutritional quality of orchards”  IAEA 2022-2023 
  3. “ Начин за разнообразяване на приходите в Африка чрез биобазирани и кръгови селскостопански иновации“ Хоризонт 2020