Научно изследователски проекти Пламен Иванов Иванов

Участие в научноизследователски проекти през периода 2019 - 2023


1. “НОВИ ПОДХОДИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА СТАНДАРТЕН И СЕРТИФИЦИРАН ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

Срок: 2019-2023 г.; изпълнител