Новини и събития

Новини и събития

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР

25.4.2018 г. 9:16:11
Конкурс за директор

На основание чл. 8 ал. 2 от Правилника за провеждане на конкурс за директор

допуснат до участие в конкурса:

- проф. дн Стефан Гандев - Програма за развитие и управление