Новини и събития

Новини и събития

Наръчник по овощарство

Наръчник по овощарство

28.7.2008 г. 4:25:00

Наръчник по овощарство
В него подробно са разгледани основни практики при създаването и отглеждането на овощни насаждения. Избор на подходящо място и подготовка на почвата, сортове и сортоподложкови комбинации, съвременни технологии за отглеждане на овощните култури. 

Информацията е достъпна за фермери, производители и любители овощари, богато онагледена със снимков материал на препоръчваните сортове семкови, костилкови, орехоплодни и ягодоплодни овощни видове, разгледани са икономически важни болести и неприятели по овощните култури, системи за поддържане на почвената повърхност и борба с плевелите. Таблично са представени инвестициите за създаване на овощни насаждения.