Новини и събития

Новини и събития

Научна конференция

28.8.2008 г. 4:28:00
СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ и  ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО ПЛОВДИВ 

ОРГАНИЗИРАТ НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 100 ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ.ВЕЛКО ВЕЛКОВ. 
 
20 ноември 2008 г. 

Дом на Науката и Техниката, Пловдив

за повече информация виж тук