Новини и събития

Новини и събития

Конкурс за директор

19.10.2022 г. 10:23:00

 

Конкурс за директор

На основание чл. 8 ал. 2 от Правилника за провеждане на конкурс за директор

допуснат до участие в конкурса:

- проф. дн Стефан Гандев - Програма за развитие на Институт по овощарство