Новини и събития

Новини и събития

Семинар Гинко Билоба

6.11.2012 г. 0:52:30

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 9. 11. 2012 г. от 13 часа в залата на Институт по овощарство - Пловдив ще се проведе

СЕМИНАР
на тема:

ГИНКО БИЛОБА – ДАР ОТ ДРЕВНОСТТА ЗА БЪДЕЩЕТО


Култивиране, изучаване и използване на Гинко билоба в Китай
Докладват: Гл.ас. д-р Лиляна Начева
Доц. д-р Валерия Иванова

Семинарът се провежда по програма на проект към Фонд „Научни изследвания”
„Конкурс за двустранното научно-техническо сътрудничество между Република България и Китайската Народна Република”


ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ СА ДОБРЕ ДОШЛИ!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАР
Ginkgo_biloba-prezentation.pdf