Публикации Пламен Иванов
Списък на научните публикации
  1. Николова, В., Д. Диманов, В. Акова, П. Иванов, А. Димитров, (2018). Оптимизиране на микроразмножаването на клоновата черешова подложка Maxma 14. Растениевъдни науки, 55 (6), 45-50
  2. Gandev, S., Nikolova, V., Dimanov, D., Ivanov, P. and Dimitrov, A. 2019. Propagation of a local walnut cultivar 'Izvor 10' by in vitro techniques and hot callus method. Acta Hortic. 1259, 115-120   DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1259.19