Научно изследователски проекти Наталия Димитрова

СПИСЪК

 Участие в научни проекти

на Наталия Георгиева Димитрова

Проекти към ССА

1.    ПОЗМ 193 „Съвременни технологични подходи за оптимизиране  производството на овощен посадъчен материал“.

    Ръководител: доц. д-р Заря Ранкова

    Срок: 2014-2017 г.

    Изпълнител: проф. д-р Аргир Живондов - ИО-Пловдив

                             доц. д-р Стамен Попов - ИО-Пловдив

                             доц. д-р Ваня Манолова - АУ-Пловдив

                             доц. д-р Лиляна Начева - ИО-Пловдив

                             проф. д-р Валентина Божкова - ИО-Пловдив

                             ас. Виктория Николова - ИО-Пловдив

                             гл. ас. д-р Ваня Акова - ИО-Пловдив

                             ас. Наталия Димитрова - ИО-Пловдив

                                     проф. д-р Илиан Иванов – ПУ „Паисий                      Хилендарски“-Пловдив

Участие в международни проекти

1.    НТС/Китай 01/13 „Биотехнологични  подходи за размножаване и опазване на застрашените лечебни растения с декоративни качества“

           Ръководител: доц. д-р Лиляна Начева

           Срок: 2016-2018

    Изпълнител: доц. д-р Валерия Иванова - АУ-Пловдив

                         ас. Наталия Димитрова - ИО-Пловдив

                         технически сътрудник Даниела Енева - ИО-Пловдив

                         технически сътрудник Янка Колева - ИО-Пловдив