News and events

News and events

Научна конференция

8/28/2008 4:28:00 AM
СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ и  ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО ПЛОВДИВ 

ОРГАНИЗИРАТ НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 100 ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ.ВЕЛКО ВЕЛКОВ. 
 
20 ноември 2008 г. 

Дом на Науката и Техниката, Пловдив

за повече информация виж тук