News and events

News and events

Национална Научна Конференция

6/13/2012 3:38:47 AM
СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ - СОФИЯ
ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО - Пловдив
ОРГАНИЗИРАТ
НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"60 години институт ПО ОВОЩАРСТВО ПЛОВДИВ"

първо съобщение