News and events

News and events

Открит ден на черешата

6/8/2015 8:38:18 AM

ОТКРИТ    ДЕН     НА   ЧЕРЕШАТА

 На 11.06.2015 г.

От 10:00 часа

В Институт по овощарство  Пловдив

 Покана