News and events

News and events

Публична академична лекция

3/29/2022 10:30:34 AM
ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

На 01.04.2022 г. от 10:00 часа, в голямата зала на Института ще се проведе публична академична лекция на тема: ТЕХНОЛОГИЧНИ, ЕКОЛОГИЧНИ И МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА НАПОЯВАНЕТО И ХИМИГАЦИЯТА ПРИ ОВОЩНИТЕ КУЛТУРИ