Научно обслужване

   Настоящата книга-монография ще бъде полезно четиво и помагало за специалисти в земеделието, студенти и преподаватели от агрономическите специалности, фермери, любители овощари и всички които се интересуват от ябълката като здравословна плодова храна.


Може ли България да стане водеща в производството на орехи в Европа?

Овощната градина на бъдещето

Институтът по овощарство в Пловдив – основен производител на посадъчен материал у нас


Институтът по овощарство е национален пазител на овощни генетични ресурси


Качествен и сертифициран посадъчен материал за овощарите


Кои овощни видове са подходящи за българските условия

Институтите да станат експерти към ДФЗ за проектите

Производство на ябълки и круши - има ли бъдеще?
В института се провеждат открити дни на ранните плодове, череша и ябълка