Новини и събития

Новини и събития

Класация на МОН за научната дейност за 2016 година

22.12.2017 г. 8:08:02
Класация на МОН за научната дейност за 2016 година

Група 1 – елит

Група 2 – ефективни организации

Група 3 – задоволително ефективно изпълняващи научната си дейност организации

Група 4 – организации с незадоволителна ефективност

Група 5 – организации със слаба ефективност, имаща нужда от методична помощ за повишаване на ефективността.

 

І. ………

…………

IV. Агронауки. агротехнологии и ветеринарна медицина

Група 1

1. Агробиоинститут- София, ССА- 28.48

2. Факултет по агрономство, Аграрен университет- Пловдив- 17.70

3. Аграрен факултет, Тракийски университет- Стара Загора- 16.93

4. Институт по гората, БАН - 13.39 ·

5. Факултет "Растителна защита и агроекология", Аграрен университет- Пловдив -12.25

6. Факултет "Горско стопанство" , Лесотехнически университет,- 11.73

7. Ветеринарно-медицински факултет, Тракийски университет- Стара Загора-11.27

Група 2

1. Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, ССА- 9.70

2. Институт по овощарство- Пловдив, ССА- 9.44

3. Институт по зеленчукови култури "Марица"- Пловдив, ССА- 8.91

4. Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт -София- 7.80

5. Институт по животновъдни науки- Костинброд, ССА- 7.76

6. Земеделски институт- Стара Загора, ССА- 7.56

7. Институт по растителни генетични ресурси "К. Малков"- Садово, ССА- 7.44

8. Аграрно- индустриален факултет, Русенски университет, - 7.24

9. Агрономически факултет, Лесотехнически университет- 6.93

10. Факултет "Горска промишленост", Лесотехнически университет- 6.86

11. Институт по тютюна и тютюневите растения, с. Марково, Пловдив, ССА- 6.65

12. Добруджански земеделски институт- Генерал Тошево, ССА- 6.40

13. Земеделски институт- Шумен, ССА- 6.40

Група 3

1. Институт за изследване и развитие на храните - Пловдив, ССА- 5.87

2. Институт по полски култури -Чирпан, ССА- 5.17

3. Факултет "Ветеринарна медицина", Лесотехнически университет- 4.94

Група 4

1. Институт по земеделие- Кюстендил, ССА- 4.25

2. Институт по планинско земеделие и животновъдство и земеделие- Троян, ССА -4.06

3. Лозаро-градинарски факултет, Аграрен университет- Пловдив - 4.03

Група 5

1. Институт по земеделие- Карнобат, ССА- 3.59

2. Департамент ЕОФВС, Университет по хранителни технологии- Пловдив- 0.47