Новини и събития

Новини и събития

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ

7.3.2018 г. 11:25:43
Институт по овощарство - Пловдив е организатор на ІІІ Международен симпозиум на дивите родственици при градинските култури, провеждан под егидата на Международната организация по градинарство (ISHS).