Новини и събития

Новини и събития

ОБЯВА ТЪРГ

16.1.2018 г. 13:31:27

Институт по Овощарство, Пловдив ОБЯВЯВА на 07.02.2018 година в сградата на ИО, град Пловдив , ул. „Остромила” № 12 от 11 часа търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти в двора на имота на института в град Пловдив, ул. „Остромила“ № 12 с идентификатор 56784.387.4.8.

1. Сграда МК и незастроена площ, състоящ се от 192 кв.м.
2. Сграда МК и незастроена площ, състоящ се от 192 кв.м.
3. Сграда Растителна защита – 100 кв.м.
4. Три навеса с обща площ 745 м2 и прилежащ към тях терен, ул. Ландос, район Северен.

Тръжната документация може да бъде получена от ИО от 17.01.2018 година до 31.01.2018 година от 10 часа до 15 часа. Подаване на документи за участие в търга: от 18.01.2018 година до 30.01.2018 година от 10 часа до 15 часа.  Телефон за връзки – 032 670535.