Новини и събития

Новини и събития

Публична академична лекция

23.11.2021 г. 15:19:55


ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

На 30.11.2021 г. от 10.30 часа ще се проведе публична академична лекция на тема:

Основни научни приноси в изследователската дейност на проф. д-р Лиляна Начева“.

Лекцията ще бъде онлайн чрез платформата Zoom Meeting.

Линкът за достъп ще бъде публикуван 15 минути преди презентацията.