Новини и събития

Новини и събития

годишна среща по програма COST

17.4.2014 г. 13:42:43

Уважаеми колеги,

В гр. Пловдив ще се проведе Годишната среща на Комитета по храни и земеделие (FA DC) по програма COST (APC meeting). На срещата ще присъстват всички членове на Комитета, както и ръководителите на всички текущи проекти, финансирани по програма COST. Всеки ръководител на проект ще представи 15 мин. презентация за дейността по проекта. Тук е предварителната програма.

         На срещата могат да присъстват като слушатели и представители на научни звена от България. Това е уникална възможност за среща на нашите учени с водещи европейски изследователи в областта на аграрните науки и хранителните технологии. Представителите на всеки научен институт могат да подготвят постери, които да информират за основните направления на научна дейност, постижения, текущи и/или приключили проекти и др., които ще спомогнат за запознаване чуждестранните колеги с възможностите и постиженията на българската наука. При наличие на интерес е възможно включване на наши изследователи в текущи проекти по COST.

         Срещата ще се проведе на 28-30.04.2014г. в хотел Санкт Петербург, гр. Пловдив.

         Такса за участие няма да се изисква. Всички участници заплащат при регистрацията 15 лв./ден за кафе паузи и по желание 30лв. за обяд.

         При проявен интерес моля да ми изпратите в срок до 17.04.2014г. попълнена информационна карта.

                                                                  Поздрави:

                                                                                     Доц. д-рПетя Герчева