Новини и събития

Новини и събития

конкурс за докторанти 2016-2017

11.8.2016 г. 8:43:04
Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2016/2017 г. по следните акредитирани докторски програми:
Обява.pdf