Новини и събития

Новини и събития

публична защита на дисертационен труд

11.8.2016 г. 8:47:08
Публичната защита на дисертационния труд на ас. Светослав Малчев ще се проведе на 09.09.2016 г. от 10:30 ч. в голямата зала на Института по овощарство - Пловдив
тук