Новини и събития

Новини и събития

Скръбна вест
16.4.2015 г. 9:46:43
Семинар
10.11.2014 г. 8:38:24
Интензивно черешово производство: Проблеми и възможности
Обява
7.8.2014 г. 7:32:49
Конкурс за прием на докторанти
ГОДИШНАТА СРЕЩА НА КОМИТЕТА ПО ХРАНИ И ЗЕМЕДЕЛИЕ (FA DC) ПО ПРОГРАМА COST (APC MEETING)
Публична защита на дисертационен труд
ДЕКЛАРАЦИЯ от общото събрание на учените
ПОКАНА за СЕМИНАР на Тема: Гинко билоба - дар от древността за бъдещето
Национална Научна Конференция "60 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО ПЛОВДИВ"
Декларация
12.6.2012 г. 1:38:43
Декларация От Колектива на Институт по овощарство, гр. Пловдив