News and events

News and events

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР

4/25/2018 9:16:11 AM
Конкурс за директор

На основание чл. 8 ал. 2 от Правилника за провеждане на конкурс за директор

допуснат до участие в конкурса:

- проф. дн Стефан Гандев - Програма за развитие и управление