News and events

News and events

Публична академична лекция

11/23/2021 3:19:55 PM


ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

На 30.11.2021 г. от 10.30 часа ще се проведе публична академична лекция на тема:

Основни научни приноси в изследователската дейност на проф. д-р Лиляна Начева“.

Лекцията ще бъде онлайн чрез платформата Zoom Meeting.

Линкът за достъп ще бъде публикуван 15 минути преди презентацията.