News and events

News and events

Публична лекция

8/20/2019 2:17:40 PM

На 3 септември 2019 от 10.30 ч.  ще се проведе публична лекция по преподавателски обмен на програма „Еразъм +“ на тема

 „Нови сортове лешник за създаване на модерна лешникова градина“


Лектор:
д-р Даниела Фаринели – преподавател и изследовател от Катедрата по аграрни науки, екология и хранителни технологии  на Университета в Перуджа, Италия  

Организатори:
Опитна станция по земеделие в Източните Родопи – Кърджали, Институт по овощарство – Пловдив

Участници:
Изследователи и докторанти от ССА, земеделски стопани, всички интересуващи се от темата.

На лекцията ще бъд
е представена  информация за:

  • Постиженията на селекцията при лешника;
  • условията и изискванията към съвременната селекция на лешника в зависимост от предназначението на продукцията;
  • решения за създаване на съвременна лешникова градина.

Място: Заседателна зала на ИО – Пловдив, ул. Остромила № 12 Пловдив