News and events

News and events

конкурс за докторанти 2016-2017

8/11/2016 8:43:04 AM
Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2016/2017 г. по следните акредитирани докторски програми:
Обява.pdf